Nabídka produktů

Sublimace

Technologie sublimačního tisku je založena na aplikování speciálního sublimačního inkoustu za vysoké teploty a tlaku na potiskovaný předmět. Nejdříve se připravený motiv vytiskne zrcadlově na zvláštní transferový papír, pomocí kterého se následně přenáší na konkrétní předmět. Barva se vlivem vysoké teploty a tlaku přemění na plynné skupenství a pronikne tak pod povrch materiálu. Tím vznikne kvalitní, odolný a trvanlivý plnobarevný potisk. Sublimace je vhodná zejména pro potisk hrnků, keramiky či dalších předmětů z materiálů, které snesou působení vysoké teploty.