Ponuka produktov

O firme

Sídlo firmyVznik spoločnosti MPM-QUALITY v.o.s. sa datuje do roku 1993, kedy bola založená ako firma so zameraním na import, distribúciu a predaj všetkého hodinárskeho tovaru. Už v začiatkoch svojho pôsobenia získala spoločnosť MPM-QUALITY v.o.s. zastúpenie mnohých značiek a určila si za cieľ obohatiť a rozšíriť ponuku hodinárskeho tovaru na Českom ale aj Slovenskom trhu.

Začiatkom roku 1994 v rámci novej filozofie firmy pristúpila spoločnosť MPM-QUALITY k vytvoreniu svojej vlastnej hodinárskej značky pod rovnomenným názvom MPM-QUALITY. Spojením nápaditého dizajnu, kvality a v neposlednom rade aj cenovej dostupnosti sa nová značka postupne presadila a stala konkurencieschopnou ďalším značkám už rozšíreným na trhu.

V rámci rozvoja sa firma začala postupne presadzovať aj v ďalších krajinách. Na slovenskom bola založená dcérska spoločnosť MPM QUALITY s.r.o. so sídlom v Trenčíne a následne vznikla tretia pobočka pod hlavičkou MPM-QUALITY Sp. z o. o. aj v Poľsku. V roku 2010 expandovala firma vďaka vzniku novej pobočky do Maďarska.

S dynamickým rastom a lepšou znalosťou stredoeurópskeho trhu dochádza aj k rozširovaniu aktivít firmy do ďalších odvetví importu, exportu, distribúcie a výroby. S pribúdajúcimi odvetviami, pestrejšie ponukou tovarov a ponúkaných služieb a rastúcim dopytom sa adekvátne vytvárajú nové divízie; v súčasnej dobe sa spoločnosť MPM-QUALITY v.o.s. delí na tieto časti:

  • Hodinársky tovar
  • Reklamné predmety a produkty
  • Kancelárske potreby
  • Stavebné stroje a materiály

S ohľadom na neustále sa rozrastajúci sortiment reklamných predmetov a na potreby cieľovej skupiny záujemcov o tento tovar, firma pružne zareagovala na zvyšujúci sa dopyt v oblasti poskytovaných reklamných služieb. Zásadným krokom bolo vytvorenie vlastnej reklamnej agentúry so špecializovaným grafickým štúdiom, ktoré zabezpečuje okrem iného zhotovenie grafických návrhov, tlačovín a reklamných materiálov všetkého druhu. Neoddeliteľnou súčasťou reklamnej agentúry je tiež príslušné technologické vybavenie pre umiestnenie loga alebo iných grafických prvkov na reklamné predmety z rozličných materiálov - na tento účel sa využívajú Tampónová tlač, laserové gravírovanie, razba, výšivky, fólie, polepy a pod.

Každý rok sa spoločnosť MPM-QUALITY snaží rozšíriť portfólio produktov a služieb tak, aby komplexná a široká ponuka bola naďalej atraktívna pre stálych klientov a zároveň oslovovala aj nových zákazníkov. Všetko je podporované snahou o zvyšovanie komfortu zákazníckeho servisu so zameraním na priateľský a profesionálny prístup k zákazníkom. Všetkým klientom sa snažíme vyjsť v ústrety v akejkoľvek fáze realizácie zákazky. Stabilné pozície na trhu v spojení s pravidelným školením pracovníkov je zárukou kvality predávaných výrobkov i poskytovaných služieb.